Asp.Net MVC |Bundle Config Kullanımı (Ders 8)

Web Form’ da veya farklı ortamlarda kodlama yaparken CSS ve Java Script/ JQuery dosyalarını <link href=”…” type=”…” /> şeklinde çağırırız. Bu dosyaların birden fazla olması durumunda bu kodları alt alta yazarız ve bu satırların her birisindeki kodların yorumlanması çalışması ayrı ayrı zaman almaktadır. Mvc’ de bu soruna çözüm bulunmuş ve Bundle Config diye bir yapı geliştirilmiş. Yani Bundle Config’ te bu CSS ve JavaScript/ JQuery dosyaları bir blogda toplanır ve bir defa çağrılır. Yani her seferinde bu dosya çağırma işlemini gerçekleştirmeyiz. Bir defa çağırır ve hangi blog çağırdıysak o adla bu dosyaları kullanırız.

Senaryo

Obaju temasının CSS ve JQuery dosyalarını teker teker çağırarak ve Bundle Config yapısını kullanarak bu temanın İndex.html sayfasını Mvc’ de yapalım.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir