Asp Net Mvc | Entity Framework Code First Yaklaşımı (Ders 15) | Listeleme (1/7)

Mvc Entity Framework’ te  3 tane veritabanı işlemleri yaklaşımından sonuncusu Code First yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda veritabanı ve uygulamaya dair yapmak istediğimizi kodlar yardımıyla gerçekleştiririz. Yani veritabanı oluşturma, oluşturduğumuz veritabanındaki tabloları ve alanları oluşturma bu tablolar arasındaki ilişkiler, bu alanların özellikleri; uygulama tarafında ise yapmamız gereken ekleme, okuma, güncelleme, silme işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleşmesi için gerekli olan altyapı oluşturma işlemini kod yazarak gerçekleştiririz. Uzun lafın kısası her şey kod yazarak 🙂

Senaryo

Bölüm ve Personel tablolarının olduğu bir veritabanı oluşturalım. Bu veritabanında bölüm bilgileriyle alakalı işlemleri Entity Framework’ un otomatik view oluşturma aracı ile Personel tablolarıyla alakalı CRUD(Create, Read, Update, Delete) işlemlerini Code  First yaklaşımı ile gerçekleştirelim.

NOT: Code first yaklaşımı 7 bölümden oluştuğu için bu 7 bölümün başlangıç kısmı için öncelikli olarak Ders 15′ i 14.30′ a kadar izlemenizi öneririm.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir