C# Implicit Kullanımı

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda C#’ ta implicit operatörün ne olduğunu ele alarak bir demo ile kullanımını görmüş olacağız. Yazının sonunda demonun Github linkini paylaşıyor olacağım.

Uygulama geliştirirken sıklıkla tip dönüşümü işlemini kullanırız. Yani int, string, decimal, datetime gibi tipleri hazır metodlarla birbirine dönüştürürüz. Peki classlarda dönüşüm işlemini nasıl yaparız. Bu sorunun bir yanıtı implicit operatörü oluyor. Şöyleki bir base class düşünün bir de bu classtan türeyen bir derrived class. Derrived class base classın tüm özelliklerine sahiptir ancak bu classta bir metodda işlem yapmak istediğimizde base classtaki tüm propertylere ihtiyacımız olamayabilir. Bu durumda implicit operatorü ile sadece ihtiyacımız olan propertyleri alma imkanına sahip oluyoruz.(Base-derrived olarak örnek verdim ancak classların birbirinden türemiş olma zorunlulupu yoktur. Ortak özelliklerinin olması yeterli) Yani iç içe 2 kutu düşünün bizim ihtiyacımız büyük kutunun içindeki küçük kutuyu alabilmek.( Ama küçük kutunun bazı özellikleri büyük kutu ile aynı olacak)

Senaryomuz bir console uygulamasında öğrencinin yaş,cinsiyet ve ders bilgilerine göre öğrencinin ad ve soyad bilgilerini ayrı ayrı ekrana yazdırmak olacak. Dilerseniz başlayalım.

1.Gerekli classları oluşturma

Öğrenci listesini döneceğimiz, yaş,cinsiyet ve ders parametrelerini alacağımız classlar aşağıdaki gibi oluşturulur.

public class StudentInformationModel
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Surname { get; set; }
  public byte Age { get; set; }
  public string Gender { get; set; }
  public string Email { get; set; }
  public string PhoneNumber { get; set; }
  public string Lesson { get; set; }
}
public class StudentParameterModel
{
  public int Age { get; set; }
  public string Gender { get; set; }
  public string Lesson { get; set; }
}

Buraya dikkat. Burada yaş, cinsiyet ve ders bilgilerini parametre olacak alacağımız classlar implicit edilen classlar olacaktır. Şimdi onları oluşturalım.

public class StudentAgeParameterModel
{
  public int StudentAge { get; set; }
  public static implicit operator StudentAgeParameterModel(StudentParameterModel studentModel)
  {
    var result = new StudentAgeParameterModel
    {
      StudentAge = studentModel.Age,
    };
    return result;
  }
}
public class StudentGenderParameterModel
{
  public string StudentGender { get; set; }
  public static implicit operator StudentGenderParameterModel(StudentParameterModel studentModel)
  {
    var result = new StudentGenderParameterModel
    {
      StudentGender = studentModel.Gender,
    };
    return result;
  }
}
public class StudentLessonParameterModel
{
  public string StudentLesson { get; set; }

  public static implicit operator StudentLessonParameterModel(StudentParameterModel studentModel)
  {
    var result = new StudentLessonParameterModel
    {
      StudentLesson = studentModel.Lesson,
    };
    return result;
  }
}

StudentLessonParameterModel üzerinden yaptığımız işlemi açıklayacak olursak. Bu classımızda StudentLesson adında bir property var ve bu property implicit operatörü vasıtasıyla StudentParameterModeldeki Lesson property’ si ile eşitleniyor. Yani StudentLessonParameterModel alan bir metoda StudentParameterModel gönderdiğimiz zaman StudentParameterModel‘ deki Lesson property’ si StudentLessonParameterModel‘ in StudentLesson property’ si olacak.

2.İlgili metodları oluşturma

Şimdi gelin listemizi öğrenci bilgileriyle dolduracak ve yaş, cinsiyet ve ders kriterlerine göre listeleme yapan metodları oluşturalım.

  private static List<StudentInformationModel> GetStudentLessonList()
  {
    List<StudentInformationModel> list = new List<StudentInformationModel>();

    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 1, Name = "Mehmet Akif", Surname = "Vurucu", Age = 40, Gender = "Erkek", Email = "mehmetakif@gmail.com", PhoneNumber = "5553332211", Lesson = "Kimya" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 2, Name = "Hasan", Surname = "Mutlu", Age = 41, Gender = "Erkek", Email = "hasan@gmail.com", PhoneNumber = "5332223366", Lesson = "Fizik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 3, Name = "Cansu", Surname = "Doğan", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "cansu@gmail.com", PhoneNumber = "5442221100", Lesson = "Matematik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 4, Name = "Ziya", Surname = "Kaya", Age = 40, Gender = "Erkek", Email = "ziya@gmail.com", PhoneNumber = "5351111111", Lesson = "Biyoloji" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 5, Name = "Müge", Surname = "Güneş", Age = 41, Gender = "Kadın", Email = "muge@gmail.com", PhoneNumber = "5432223311", Lesson = "Türkçe" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 6, Name = "İpek", Surname = "Topçu", Age = 41, Gender = "Kadın", Email = "ipek@gmail.com", PhoneNumber = "5553338877", Lesson = "Fizik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 7, Name = "İnci", Surname = "Kumbaracığolu", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "inci@gmail.com", PhoneNumber = "5555556622", Lesson = "Fizik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 8, Name = "Kerem", Surname = "Tunçeri", Age = 40, Gender = "Erkek", Email = "kerem@gmail.com", PhoneNumber = "5555557788", Lesson = "Kimya" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 9, Name = "Ahmet", Surname = "Bardakçı", Age = 40, Gender = "Erkek", Email = "ahmet@gmail.com", PhoneNumber = "5555554444", Lesson = "Türkçe" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 10, Name = "Ozan", Surname = "Şişeci", Age = 41, Gender = "Erkek", Email = "ozan@gmail.com", PhoneNumber = "5553332211", Lesson = "Biyoloji" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 11, Name = "Ali", Surname = "Gönül", Age = 41, Gender = "Erkek", Email = "ali@gmail.com", PhoneNumber = "5558889977", Lesson = "Türkçe" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 12, Name = "Aynur", Surname = "Gülenyüz", Age = 41, Gender = "Kadın", Email = "aynur@gmail.com", PhoneNumber = "5554442233", Lesson = "Matematik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 13, Name = "Ayşe", Surname = "Kolonyacı", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "ayse@gmail.com", PhoneNumber = "5556668899", Lesson = "Matematik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 14, Name = "Cenk", Surname = "Elvan", Age = 40, Gender = "Erkek", Email = "cenk@gmail.com", PhoneNumber = "5552223388", Lesson = "Kimya" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 15, Name = "Gökhan", Surname = "Erkin", Age = 41, Gender = "Erkek", Email = "gokhan@gmail.com", PhoneNumber = "5552223399", Lesson = "Türkçe" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 16, Name = "Meral", Surname = "Ekici", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "meral@gmail.com", PhoneNumber = "5552224466", Lesson = "Fizik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 17, Name = "Ender", Surname = "Aziz", Age = 41, Gender = "Erkek", Email = "ender@gmail.com", PhoneNumber = "5552225566", Lesson = "Fizik" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 18, Name = "Birsel", Surname = "Demirel", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "birsel@gmail.com", PhoneNumber = "5552226666", Lesson = "Biyoloji" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 19, Name = "Burcu", Surname = "Günok", Age = 41, Gender = "Kadın", Email = "burcu@gmail.com", PhoneNumber = "5552223333", Lesson = "Türkçe" });
    list.Add(new StudentInformationModel { Id = 20, Name = "Demet", Surname = "Tosun", Age = 40, Gender = "Kadın", Email = "demet@gmail.com", PhoneNumber = "5552227777", Lesson = "Matematik" });

    return list;
  }
private static List<StudentInformationModel> GetStudentByAge(StudentAgeParameterModel parameterModel)
    {
      var list = GetStudentLessonList();
      return list.Where(x => x.Age == parameterModel.StudentAge).ToList();
    }
    private static List<StudentInformationModel> GetStudentByGender(StudentGenderParameterModel parameterModel)
    {
      var list = GetStudentLessonList();
      return list.Where(x => x.Gender == parameterModel.StudentGender).ToList();
    }
    private static List<StudentInformationModel> GetStudentByLesson(StudentLessonParameterModel parameterModel)
    {
      var list = GetStudentLessonList();
      return list.Where(x => x.Lesson == parameterModel.StudentLesson).ToList();
    }

3. Listeleme metodlarımıza parametre gönderimi ve sonuç gösterme işlemi

static void Main(string[] args)
    {
      var studentParameterModel = new StudentParameterModel { Age = 41, Gender = "Erkek", Lesson = "Matematik" };

      var listByAge = GetStudentByAge(studentParameterModel);
      Console.WriteLine("Yaşa Göre Liste");
      foreach (var item in listByAge)
      {
        Console.WriteLine(item.Name + " " + item.Surname);
      }
      Console.WriteLine("----------");

      var listByGender = GetStudentByGender(studentParameterModel);
      Console.WriteLine("Cinsiyete Göre Liste");
      foreach (var item in listByGender)
      {
        Console.WriteLine(item.Name + " " + item.Surname);
      }
      Console.WriteLine("----------");

      var listByLesson = GetStudentByLesson(studentParameterModel);
      Console.WriteLine("Derse Göre Liste");
      foreach (var item in listByLesson)
      {
        Console.WriteLine(item.Name + " " + item.Surname);
      }
      Console.ReadLine();
    }

Şimdi aşağıdaki resme bakın. GetStudentByAge metoduna bir StudentParameterModel gönderiyoruz. Dikkat ettiyseniz StudentParameterModel içerisinde Age, Gender, Lesson bilgileri var. Ancak GetStudentByAge metoduna bakacak olursanız sadece StudentAge paramter olarak gelmiş. İşte bu işlem 2.maddenin sonundaki implicit operatörü sayesinde.

Bu yazınında böylece sonuna geldik. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Github Linki

https://github.com/MehmetAkifVurucu/ConsoleImplicit

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir